Čiščenje hleva

Hlev, v katerem imamo živali za pitanje, je potrebno redno čistiti. Najenostavneje je, če ga očistimo in dezinficiramo  takoj, ko ga izpraznimo, torej ko gredo živali v zakol ali v prodajo. Tako je na razpolago dovolj časa, da se prostor posuši in prezrači – do naslednje vhlevitve. Čiščenje hleva je zelo pomembno in je predpogoj za učinkovito dezinfekcijo.

Po izpraznitvi hleva umaknemo vso premično opremo, ki jo je prav tako potrebno temeljito očistiti. Opremo namočimo v blago raztopino detergenta, tako olajšamo kasnejše čiščenje, saj se zmehčajo vse zasušene obloge nesnage. V hlevu odstranimo ostanke gnoja, stelje, pometemo prah s površin, na katerih se je nabral od zadnjega čiščenja. Pri debelejših slojih umazanije si pomagamo s strgali. Vse površine splaknemo z blagim curkom vode, tako zmehčamo in prepojimo sloje zasušene umazanije. V naslednji fazi uporabimo čistilno sredstvo, ki ga nanašamo s pomočjo opreme za penjenje. Pena se oprime površin, pronica v razpoke, hkrati pa s peno močno povečamo površino čistilnega sredstva in je poraba zelo racionalna. Peneče čistilo pustimo delovati nekaj časa – v skladu z navodili za uporabo čistila, običajno je to okrog 15 minut. Sledi odstranjevanje umazanije z visokotlačnim čistilnikom. Začnemo od stropa in se pomikamo proti tlom, pri tem skrbimo, da očistimo površine z vseh strani. Na koncu vse površine speremo z vodo pod nizkim pritiskom, tako odstranimo tudi delce, ki smo jih z visokotlačnim čistilnikom raznesli prostoru. Hlev se mora pred dezinfekcijo dobro posušiti. Kapljice vode  in luže, ki ostanejo na površinah, preprečijo stik z razkužilom ali ga razredčijo, in le-to ni več učinkovito.

Na enak način očistimo tudi premično opremo, po namakanju jo očistimo z detergentom in visokotlačnim čistilcem ali s krtačo. Na koncu jo temeljito speremo s čisto vodo, osušimo in razkužimo.

Pred uporabo čistil in sredstev za dezinfekcijo zmeraj temeljito preberemo navodila za uporabo, saj se proizvodi med seboj razlikujejo. Pri uporabi je potrebno upoštevati koncentracijo, kontaktni čas, temperaturo in opozorila za varno delo. Sredstva za čiščenje in dezinfekcijo so nevarne kemikalije, zato je potrebno pri delu s temi pripravki uporabljati osebno zaščitno opremo.

Čiščenje in dezinfekcija hleva pomembno zmanjša infekcijski pritisk, poveča rezultate reje in izboljša ekonomiko proizvodnje.