Des Foam PAA je izdelan na osnovi perocetne kisline. Aplikacija z nizkim pritiskom ali razpršilcem zagotavlja zmerno penjenje. Pena zmanjšuje draženje dihal, omogoča dobro močenje površin in s tem učinkovito dezinfekcijo.
Proizvod ima baktericidno in fungicidno delovanje.
Proizvod deluje učinkovito tudi proti virusom.

VRSTA PROIZVODA

Kislo penasto dezinfekcijsko sredstvo

UPORABA

Des Foam PAA se uporablja za dezinfekcijo površin v živilski industriji, kmetijstvu in v prevoznem sektorju.

LASTNOSTI

Des Foam PAA je izdelan na osnovi perocetne kisline. Aplikacija z nizkim pritiskom ali razpršilcem zagotavlja zmerno penjenje. Pena zmanjšuje draženje dihal, omogoča dobro močenje površin in s tem učinkovito dezinfekcijo.
Proizvod ima baktericidno in fungicidno delovanje.
Proizvod deluje učinkovito tudi proti virusom.

SHRANJEVANJE

Hranite v tesno zaprti originalni embalaži, na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Ne hranite v bližini hrane, pijače in živalske krme.
Oksidacijsko sredstvo - ne hranite v bližini gorljivih in vnetljivih snovi. Ne hranite v bližini klora in alkalnih snovi.
Hranite pri temperaturi od -10°C do 20°C.

DOVOLJENJE

Proizvod je uvrščen v skupino biocidov po evropski Uredbi o biocidih. Samo za profesionalno rabo.

VARNOST

Za informacije o varni rabi, rokovanju in prevozu glejte etiketo in varnostni list.

EKOLOŠKE INFO.

Proizvod se ne uvršča med okolju nevarne  kemikalije.
Velike količine proizvoda lahko vplivajo na kislost vode (pH-faktor), z možnim škodljivim učinkom na vodno okolje.
Proizvod je biorazgradljiv.
Proizvod je topen v vodi in se lahko širi v vodnih sistemih.

ODSTRANJEVANJE

Embalaže ne izpraznite v odtok; proizvod in embalažo odstranite na varen način. Odpadke in ostanke odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Embalaže ni potrebno ponovno uporabiti.

NAVODILA
NAVODILA ZA UPORABO IN ODMERKI Des Foam PAA uporabite v koncentraciji med 1-3%. Peno nanesite na čiste površine Kontaktni čas: 5-15 minut Temperatura: 5-25°C Po dezinfekciji je potrebno s tekočo vodo sprati vse površine, ki so bodo v stiku s hrano.
PODATKI O PROIZVODU Barva Brez barve. Oblika Tekočina. Vonj Značilen. Rahlo jedek. Gostota 1,1 kg/l
TITRACIJA Vzemite 10 ml raztopine, pripravljene za uporabo. Dodajte ca. 5 ml 25% žveplene kisline. Titrirajte z 0,1 N kalijevim permanganatom do pojava rdeče barve. Počasi titrirajte do začetka reakcije. Koncentracija = a ml k.permang. × faktor Faktor (w/w %): 0,12<br> Faktor (v/v %): 0,11

Des Foam PAA, 20 kg

  • Šifra izdelka: 12225
  • Razpoložljivost: Na zalogi
  • 0,00€

  • z DDV 0,00€