Oxivit Aktiv Plus je dezinfekcijsko sredstvo širokega spektra s hitrim delovanjem, vsebuje 5% perocetne kisline in surfaktante, ki pospešijo močenje površin in tako zagotovijo učinkovito dezinfekcijo tudi na grobih površinah.
Proizvod deluje učinkovito tudi pri nizkih temperaturah, zato je primeren za uporabo v hladni vodi.
Proizvod ima baktericidno in fungicidno delovanje.

VRSTA PROIZVODA

Dezinfekcijsko sredstvo na osnovi perocetne kisline.

UPORABA

Oxivit Aktiv Plus se uporablja za dezinfekcijo površin v živilski industriji, kmetijstvu in v prevoznem sektorju.

LASTNOSTI

Oxivit Aktiv Plus je dezinfekcijsko sredstvo širokega spektra s hitrim delovanjem, vsebuje 5% perocetne kisline in surfaktante, ki pospešijo močenje površin in tako zagotovijo učinkovito dezinfekcijo tudi na grobih površinah.
Proizvod deluje učinkovito tudi pri nizkih temperaturah, zato je primeren za uporabo v hladni vodi.
Proizvod ima baktericidno in fungicidno delovanje.

SHRANJEVANJE

Hranite v tesno zaprti originalni embalaži, na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Ne hranite v bližini hrane, pijače in živalske krme.
Oksidacijsko sredstvo - ne hranite v bližini gorljivih in vnetljivih snovi. Ne hranite v bližini klora in alkalnih snovi.
Hranite pri temperaturi od -15°C do 25°C.
Rok trajanja: 12 mesecev.

DOVOLJENJE

Proizvod je uvrščen v skupino biocidov po evropski Uredbi o biocidih. Samo za profesionalno rabo.

VARNOST

Za informacije o varni rabi, rokovanju in prevozu glejte etiketo in varnostni list.

EKOLOŠKE INFO.

Proizvod se ne uvršča med okolju nevarne  kemikalije.
Velike količine proizvoda lahko vplivajo na kislost vode (pH-faktor), z možnim škodljivim učinkom na vodno okolje.
Proizvod je biorazgradljiv.
Proizvod je topen v vodi in se lahko širi v vodnih sistemih.

ODSTRANJEVANJE

Embalaže ne izpraznite v odtok; proizvod in embalažo odstranite na varen način. Odpadke in ostanke odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Embalaže ni potrebno ponovno uporabiti.

PAKIRANJE

Plastenke 10 l ali 20 l
Plastični sod 200l

NAVODILA
NAVODILA ZA UPORABO IN ODMERKI Oxivit Aktiv Plus uporabite po čiščenju v koncentracijah: 0,5-3% za površine in 0,2-1% za CIP. Avtomatski čistilniki za seske: 0,2-0,5% Kontaktni čas: 5-15 minut Temperatura: hladna in do 40°C Zaboji: Glede na vrsto stroja in način uporabe je mogoče doseči želen učinek tudi s krajšim kontaktnim časom. Po dezinfekciji je potrebno s tekočo vodo sprati vse površine, ki so bodo v stiku s hrano.
PODATKI O PROIZVODU Barva Brez barve. Oblika Tekočina. Vonj Značilen. Rahlo jedek. Gostota 1,1 kg/l pH koncentrata ≈1,0 pH 1% vodne raztopine ≈3,0
TITRACIJA Vzemite 10 ml raztopine, pripravljene za uporabo. Dodajte ca. 5 ml 25% žveplene kisline. Titrirajte z 0,1 N kalijevim permanganatom do pojava rdeče barve. Počasi titrirajte do začetka reakcije. Koncentracija = a ml k.permang. × faktor Faktor (w/w %): 0,07 Faktor (v/v %): 0,06
VARNOST Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.

Oxivit Aktiv Plus, 10 kg

  • Šifra izdelka: 15560
  • Razpoložljivost: Na zalogi
  • 0,00€

  • z DDV 0,00€