Nova Hoof GA vsebuje glutaraldehid, mlečno kislino in alantoin kot dezinfekcijsko in negovalno sredstvo. Uporablja se za preprečevanje in sanacijo vnetij in abscesov na parkljih.
Kopel za parklje naj bo čim bolj čista.
Redno menjavajte raztopino, saj je preventivno delovanje najbolj učinkovito.
Izdelek deluje baktericidno in fungicidno.

VRSTA PROIZVODA

Negovalno sredstvo - kopel za parklje.

UPORABA

Nova Hoof GA se uporablja v kopeli za parklje pri govedu in ovcah za čiščenje in dezinfekcijo parkljev.

LASTNOSTI

Nova Hoof GA vsebuje glutaraldehid, mlečno kislino in alantoin kot dezinfekcijsko in negovalno sredstvo. Uporablja se za preprečevanje in sanacijo vnetij in abscesov na parkljih.
Kopel za parklje naj bo čim bolj čista.
Redno menjavajte raztopino, saj je preventivno delovanje najbolj učinkovito.
Izdelek deluje baktericidno in fungicidno.

SHRANJEVANJE

Hranite v tesno zaprti originalni embalaži. Ne hranite v bližini hrane, pijače in krme. Hranite nad lediščem.
Hranite pri temperaturi od 0°C do 35°C.
Rok trajanja: 24 mesecev.

DOVOLJENJE

Proizvod je uvrščen v skupino biocidov po evropski Uredbi o biocidih. Samo za profesionalno rabo.

VARNOST

Za informacije o varni rabi, rokovanju in prevozu glejte etiketo in varnostni list.

EKOLOŠKE INFO.

Izdelek je zelo strupen za vodne organizme. Preprečite izpuste v okolje. Za posebna navodila glejte varnostni list. Izdelek je biorazgradljiv.
Proizvod je topen v vodi in se lahko širi v vodnih sistemih.

ODSTRANJEVANJE

Embalaže ne izpraznite v odtok; proizvod in embalažo odstranite na varen način v centru za zbiranje nevarnih in posebnih odpadkov. Odpadke in ostanke odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

NAVODILA
NAVODILA ZA UPORABO IN ODMERKI Nova Hoof GA uporabljajte prve tri dni v koncentraciji 5%, nato pa v 2% koncentraciji, dokler se stanje ne izboljša. Sredstvo uporabljajte 2-3 krat na teden ali po potrebi. Kopel za parklje naj bo čista, raztopino menjavajte po potrebi.
PODATKI O PROIZVODU Barva brazbarvna do bledo rumena Oblika tekočina Gostota 1,05 kg/l pH koncentrata ≈4,3
VARNOST Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.

Nova Hoof GA, 20 kg

  • Šifra izdelka: 11041
  • Razpoložljivost: Na zalogi
  • 0,00€

  • z DDV 0,00€