Jopo Film je sredstvo za nego seskov, uporabimo ga takoj po molži. Na seskih tvori tanek zaščitni sloj. Proizvod je pripravljen za uporabo.

LASTNOSTI

Jopo Film vsebuje povidon jod, in sicer 3.000 ppm aktivnega joda. Jopo Film s kombinacijo negovalnih sestavin in joda pomirja kožo seskov in zagotavlja visoko stopnjo zaščite.
Primeren je za uporabo pri vseh vrstah molznih živali.
Proizvod deluje baktericidno in fungicidno.

SHRANJEVANJE

Hranite v tesno zaprti originalni embalaži. Ne hranite v bližini hrane, krme, mineralnih gnojil in drugih občutljivih materialov.
Hranite pri temperaturi od 0°C do 25°C.
Rok trajanja: 12 mesecev.

DOVOLJENJE

Proizvod je uvrščen v skupino biocidov po evropski Uredbi o biocidih. Za dezinfekcijo seskov po molži. Samo za profesionalno rabo.

VARNOST

Za informacije o varni rabi, rokovanju in prevozu glejte etiketo in varnostni list.

EKOLOŠKE INFO.

Proizvod se ne uvršča med okolju nevarne  kemikalije.
Proizvod je biorazgradljiv.
Proizvod je topen v vodi in se lahko širi v vodnih sistemih.

ODSTRANJEVANJE

Embalaže ne izpraznite v odtok; proizvod in embalažo odstranite na varen način. Odpadke in ostanke odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Embalaže ni potrebno ponovno uporabiti.

PAKIRANJE

Plastenka 10 l ali 20 l
Plastični sod 220 l

NAVODILA
NAVODILA ZA UPORABO IN ODMERKI Jopo Film je pripravljen za uporabo. Lahko se uporabi 2-3 krat na dan. Poraba: 4 ml ob posamezni molži. S čistim lončkom za dezinfekcijo nanesite na suhe seske takoj po molži. Zmeraj uporabite sveže sredstvo in čist lonček. S sredstvom mora biti pokrit celoten sesek. Lonček za dezinfekcijo po uporabi izpraznite in očistite. Do naslednje molže se mora sesek popolnoma posušiti. Čas med uporabo: do naslednje molže.
PODATKI O PROIZVODU Barva rdeče rjava. Oblika tekočina. Gostota 1,05 kg/l pH koncentrata ≈4,5
VARNOST Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.

Jopo Film, 20 kg

  • Šifra izdelka: 12689
  • Razpoložljivost: Na zalogi
  • 88,00€

  • z DDV 107,36€