Nova Dip Spray 3000 je sredstvo za dezinfekcijo seskov. Uporabimo ga takoj po molži. Proizvod je pripravljen za uporabo.

LASTNOSTI                            

Nova Dip Spray 3000 vsebuje povidon jod in glicerin, ki mehča kožo seskov. Proizvod deluje baktericidno in fungicidno.

SHRANJEVANJE                 

Hranite v tesno zaprti originalni embalaži. Ne hranite v bližini hrane, krme, mineralnih gnojil in drugih občutljivih materialov.

Hranite pri temperaturi od 0°C do 25°C.

Rok trajanja: 24 mesecev.

DOVOLJENJE                       

Proizvod je uvrščen v skupino biocidov po evropski Uredbi o biocidih. Za dezinfekcijo seskov po molži. Samo za industrijsko rabo.

VARNOST                              

Za informacije o varni rabi, rokovanju in prevozu glejte etiketo in varnostni list.

EKOLOŠKE INFORMACIJE           

Proizvod se ne uvršča med okolju nevarne  kemikalije. Proizvod je topen v vodi in se lahko širi v vodnih sistemih. Proizvod je biorazgradljiv.

ODSTRANJEVANJE           

Embalaže ne izpraznite v odtok; proizvod in embalažo odstranite na varen način. Odpadke in ostanke odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Embalaže ni potrebno ponovno uporabiti.

NAVODILA
NAVODILA ZA UPORABO IN ODMERKI Nova Dip Spray 3000 je pripravljen za uporabo. Primeren je za namakanje in pršenje. Lahko se uporabi 2-3 krat na dan. Poraba: 4 ml ob posamezni molži. Namakanje: S čistim lončkom za dezinfekcijo nanesite na suhe seske takoj po molži. Zmeraj uporabite sveže sredstvo in čist lonček. S sredstvom mora biti pokrit celoten sesek. Lonček za dezinfekcijo po uporabi izpraznite in očistite. Do naslednje molže se mora sesek popolnoma posušiti. Pršenje: Nanesite z ročno pršilko ali z avtomatskim pršilnikom. Seske napršite takoj po končani molži, s sredstvom mora biti pokrit celoten sesek. Do naslednje molže se mora popolnoma posušiti. Čas med uporabo: do naslednje molže.
PODATKI O PROIZVODU Barva rjava Oblika tekočina. Gostota 1,05 kg/l pH koncentrata ≈4,5
VARNOST Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.

Nova Dip Spray 3000, 20 kg

  • Šifra izdelka: 11908
  • Razpoložljivost: Na zalogi
  • 76,00€

  • z DDV 92,72€