Nova LA Spray vsebuje mlečno kislino, ki zmanjšuje naselitev s škodljivimi mikroorganizmi in prispeva k naravnemu ravnovesju kože. Vsebuje tudi glicerin, ki poskrbi za mehkobo ter zmanjšuje suhost, pojav ran in razpok kože.
Primeren je za uporabo pri avtomatskih pršilnikih in pri molznih robotih.
Proizvod deluje baktericidno

VRSTA PROIZVODA

Dezinfekcijsko sredstvo za seske

UPORABA

Nova LA Spray je negovalno sredstvo, ki ga uporabljamo tik pred ali takoj po molži. Proizvod je pripravljen za uporabo.

LASTNOSTI

Nova LA Spray vsebuje mlečno kislino, ki zmanjšuje naselitev s škodljivimi mikroorganizmi in prispeva k naravnemu ravnovesju kože. Vsebuje tudi glicerin, ki poskrbi za mehkobo ter zmanjšuje suhost, pojav ran in razpok kože.
Primeren je za uporabo pri avtomatskih pršilnikih in pri molznih robotih.
Proizvod deluje baktericidno.

SHRANJEVANJE

Hranite v tesno zaprti originalni embalaži. Ne hranite v bližini hrane, pijače in živalske krme.
Hranite pri temperaturi od 0°C do 25°C.
Rok trajanja: 24 mesecev.

DOVOLJENJE

Proizvod je uvrščen v skupino biocidov po evropski Uredbi o biocidih. Samo za profesionalno rabo.

VARNOST

Za informacije o varni rabi, rokovanju in prevozu glejte etiketo in varnostni list.

EKOLOŠKE INFO.

Proizvod se ne uvršča med okolju nevarne  kemikalije.
Proizvod je topen v vodi in se lahko širi v vodnih sistemih.
Proizvod je biorazgradljiv.

ODSTRANJEVANJE

Embalaže ne izpraznite v odtok; proizvod in embalažo odstranite na varen način. Odpadke in ostanke odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Embalaže ni potrebno ponovno uporabiti.


PAKIRANJE

Plastenka 20 l
Plastični sod 200l

NAVODILA
NAVODILA ZA UPORABO IN ODMERKI Nova LA Spray je pripravljen za uporabo. Primeren je za namakanje in pršenje. Lahko se uporabi 2-3 krat na dan. Poraba: 4 ml ob posamezni molži. Pršenje: Nanesite z ročno pršilko ali z avtomatskim pršilnikom. Seske napršite takoj po končani molži, s sredstvom mora biti pokrit celoten sesek. Do naslednje molže se mora popolnoma posušiti. Namakanje: S čistim lončkom za dezinfekcijo nanesite na suhe seske takoj po molži. Zmeraj uporabite sveže sredstvo in čist lonček. S sredstvom mora biti pokrit celoten sesek. Lonček za dezinfekcijo po uporabi izpraznite in očistite. Do naslednje molže se mora sesek popolnoma posušiti. Čas med uporabo: do naslednje molže.
PODATKI O PROIZVODU Barva rumeno oranžna Oblika tekočina. Gostota 1,05 kg/l pH koncentrata ≈3,0
VARNOST Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.

Nova LA Spray, 20 kg

  • Šifra izdelka: 12785
  • Razpoložljivost: Na zalogi
  • 0,00€

  • z DDV 0,00€