Viri Wash vsebuje sredstva za mehčanje in nego kože seskov.
Viri Wash učinkovito raztaplja umazanijo in nežno očisti vime ter tako zmanjša tveganje okužbe in izboljša higieno pri molži.

VRSTA PROIZVODA

Čistilo za seske pred molžo

UPORABA

Viri Wash je koncentrirano čistilno sredstvo za seske, uporabimo ga neposredno pred molžo.

Primeren je za uporabo pri vseh vrstah molznih živali.

LASTNOSTI

Viri Wash vsebuje sredstva za mehčanje in nego kože seskov.
Viri Wash učinkovito raztaplja umazanijo in nežno očisti vime ter tako zmanjša tveganje okužbe in izboljša higieno pri molži.

SHRANJEVANJE

Hranite v tesno zaprti originalni embalaži. Ne hranite v bližini hrane, krme, gnojil in drugih občutljivih materialov. Hranite nad temperaturo ledišča.
Hranite pri temperaturi od 0°C do 35°C.
Rok trajanja: 24 mesecev.

VARNOST

Za informacije o varni rabi, rokovanju in prevozu glejte etiketo in varnostni list. Samo za profesionalno rabo.

NAVODILA
NAVODILA ZA UPORABO IN ODMERKI Viri Wash uporabite v koncentraciji 0,5-1% (0,5-1 dl na 10 litrov vode). Uporabite svežo, mlačno vodo. Viri Wash nanesite z lončkom za seske ali z opremo za pršenje. Na vime in seske ga nanesite neposredno pred molžo. Pustite delovati nekaj časa, da se umazanija raztopi. Nato očistite vime s čisto, vlažno krpo za čiščenje vimena. Za vsako žival uporabite svežo in čisto krpo.
PODATKI O PROIZVODU Barva rumenkasta. Oblika tekočina. Vonj ni podatka. Gostota ≈1,05 kg/l pH koncentrata ≈5,5
NEVARNOSTI Pozor H319 Povzroča hudo draženje oči.
 P280 Nositi zaščito za oči.
 P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Viri Wash, 20 kg

  • Šifra izdelka: 12679
  • Razpoložljivost: Na zalogi
  • 74,60€

  • z DDV 91,01€